אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה (Israel Association for Ethiopian Jews) הינה עמותת המשך ל "אגודה אמריקאית למען יהודי אתיופיה" שפעלה בין השנים 1970 - 1993, למען עלייתם של יהודי אתיופיה לישראל.

אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה נוסדה בשנת 1994 על-ידי הרב מיכה אודנהיימר, במטרה לקדם את תהליך קליטתה והשתלבותה של קהילת יהודי אתיופיה בחברה הישראלית. עיקר העבודה של האגודה היא פעילות אדבוקסי (סנגור/שדולה) לשיפור ו/או קידום מדיניות בנושאי החינוך, התעסוקה והדיור של יוצאי אתיופיה בישראל. כחלק מפעילות זו מסתייעת האגודה ביחידה לתכנון אסטרטגי ואיסוף מידע, יחידת לובי והיחידה להעצמה קהילתית.
מידע ודעות
פורום - רציתי לומר
אירועים וחדשות בקהילה